Δολομίτης

Ο Δολομίτης  είναι ένα άνυδρο ανθρακικό ορυκτό που αποτελείται από ανθρακικό ασβέστιο και μαγνήσιο –  CaMg (CO3) 2. Προσφέρει 21, 7 χλγρ. ασβεστίου και 13 χλγρ. μαγνησίου ανά 100 χλγρ. Ο Δολομίτης διαλύεται σε ελαφρώς όξινο νερό.

Κυριότερες χρήσεις

Ο Δολομίτης χρησιμοποιείται ως διακοσμητική πέτρα και πρώτη ύλη για την παραγωγή τσιμέντου. Χρησιμοποιείται επίσης σε πολλές περιπτώσεις αντί του ασβεστίτη – συγγενές ορυκτό πέτρωμα με παρόμοια χαρακτηριστικά –  στη διαδικασία παραγωγής του σιδήρου και του χάλυβα, ως μέσο αφαίρεσης των μη καθαρών ουσιών, βοηθώντας στην αύξηση του τελικού παραγόμενου μεταλλεύματος.

Κυριότερες Εφαρμογές

 • Διακόσμηση, ως φυσικό στοιχείο
 • Κηπουρική, ως ρυθμιστικός παράγοντας του PH στο έδαφος αλλά και πηγή μαγνησίου
 • Υπόστρωμα σε θαλάσσια ενυδρεία-ρυθμιστής PH
 • Καταλύτης στην αεριοποίηση της βιόμαζας – εξάλειψη πίσσας – (πυρωμένη μορφή)
 • Ειδικές βιομηχανικές χρήσεις ως στοιχείο μίγματος, διαφόρων υλικών

Ο ΔΟΛΟΜΙΤΗΣ ΤΗΣ GRANULE

Ο Δολoμίτης Granule είναι ένα προϊόν θερμικής επεξεργασίας – που παράγεται από φυσικό δολομίτη (CaCO3 · MgCO3).  Χρησιμοποιείται κυρίως για τη ρύθμιση pHτων υπογείων υδάτων. Ο επεξεργασμένος Δολομίτης σχηματίζεται με θερμική αποσύνθεση, η οποία ελέγχεται με ακρίβεια ώστε να μετατρέπεται σε οξείδιο του μαγνησίου, μόνο το ανθρακικό μαγνήσιο του Δολομίτη. Το παραγόμενο υλικό φίλτρανσης,  είναι σημαντικά πιο δραστικό από το καθαρό ανθρακικό ασβέστιο ή ακόμη και το φυσικό δολομίτη.

Χαρακτηριστικά και οφέλη του Δολομίτη Granule

 • Ομοιογενείς πορώδεις κόκκοι με επιφάνεια τραχιάς υφής
 • Φυσικό ορυκτό εξευγενισμένο με καθαρή θερμική επεξεργασία
 • Υψηλή αντιδρασιμότητα
 • Εύκολη διαχείριση και μεταφορά

Εφαρμογές

Ο Δολομίτης Granule χρησιμοποιείται σε φίλτρα μιας στρώσης ή πολυστρωματικά για την επεξεργασία πόσιμου νερού, με σκοπό την αφαίρεση του διαλυμένου επιθετικού διοξειδίου του άνθρακα.  Η εξουδετέρωση λαμβάνει χώρα μέχρι την επίτευξη ισορροπίας ανθρακικού ασβεστίου/καρβονικού οξέος.

Άλλα ευεργετικά αποτελέσματα της διήθησης με Granule είναι η απομάκρυνση αιωρούμενων σωματιδίων, η αφαίρεση σιδήρου και μαγγανίου και η αυξημένη σκληρότητα νερού, λόγω μεταλλοποίησης με MgCO3 και CaCO3

O Granule Δολομίτης συμμορφώνεται πλήρως με το ευρωπαϊκό πρότυπο  EN 1017 για επεξεργασία νερού που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση.

Η Granule, προσφέρει το Δολομίτη, με όλες τις πιστοποιήσεις καθώς και με την ευελιξία – υψηλή εξυπηρέτηση που την διακρίνει για την διαθεσιμότητα – παραδόσεις, στους πελάτες της.

Χημικά και φυσικά χαρακτηριστικά Δολομίτη

CaCO3~ 68%
MgO~ 25%
CaO~ 1,0%
MgCO3~ 5.6%
Ειδική πυκνότητα~ 3,3 g / cm³
Πυκνότητα~ 1100 kg / m³
Τιμή pH~ 11

Διαθέσιμες κοκκομετρίες Δολομίτη

 • 0 – 2.000 μm
 • 2.000 – 4.000 μm

Το προϊόν διατίθεται και σε άλλη κοκκομετρία, σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας.

Διαθέσιμες Συσκευασίες Δολομίτη

 • Χύμα