Εκθέσεις

Συμμετοχή σε εκθέσεις

Η εταιρεία GRANULE – AΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ είναι μια επιχείρηση που δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στο κομμάτι ενημέρωσης των πελατών καθώς και της προώθησης των προϊόντων της. Ακολουθώντας αυτή την φιλοσοφία συμμετέχει σε εκθέσεις.