Πιστοποιήσεις

Η εταιρία GRANULE – ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ είναι μια επιχείρηση με κύριο αντικείμενο την παραγωγή ανθρακικού ασβεστίου, με υψηλής περιεκτικότητας ασβεστίου, κατάλληλο για ζωοτροφές και λιπάσματα.

Η εταιρεία είναι η πρώτη που έχει κωδικό ζωοτροφών και είναι πιστοποιημένη με ISO 9001:2000.

Η διαδικασία παραγωγής γίνεται με αυστηρά ελεγχόμενες διαδικασίες, αφού διαθέτει  εργαστήριο ελέγχου και επιστημονικό προσωπικό.

Η εταιρία έχει εγκαταστήσει, τεκμηριώσει και διατηρεί ένα ενεργό Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, του οποίου συνεχώς αναβαθμίζει την αποτελεσματικότητα, σύμφωνα και με τις απαιτήσεις του Πρότυπου ISO 9001:2000.

Παρακάτω παρατίθενται τα 2 πιστοποιητικά της Εταιρείας τα οποία μας προσδίδουν μία επιπλέον καινοτομία προϊόντος και ταυτόχρονα πιστοποίηση ποιότητας, χαρακτηριστικά που μας κάνουν πρωτοπόρους στο είδος.